08.12.2019

Budeš jako zavlažovaná zahrada a jako vodní zdroj, jehož voda nebude vysychat.
Izajáš 58, 11 (CSP)

Ježíš zvolal: „Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo.“
Jan 7, 38