20.10.2020

V den dobrý užívej dobro, které ti nabízí, v den zlý pamatuj, že i tento ti dal Bůh, aby ses mu víc v důvěře odevzdal.
Kazatel 7, 14 (SNC)

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
Římanům 8, 28