20.04.2018

Šalomoun řekl: „Nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil!“
1. Královská 8, 27 (B21)

Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
1. list Janův 4, 12 (B21)