21.02.2020

Bůh přivedl k člověku, jemuž dal jméno Adam, všechny druhy zvířat a ptáků, aby je pojmenoval.
1. Mojžíšova 2, 19.20 (SNC)

Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?
Matouš 6, 26 (CSP)