13.08.2020

Byli jsme uzdraveni jeho ranami!
Izajáš 53, 5 (B21)

Ježíš má zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno.
Jan 11, 51–52