06.04.2020

Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by nerozuměli!
Ozeáš 8, 12 (B21)

Ježíš řekl: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Jan 18, 37