27.01.2021

Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit.
Izajáš 29, 24 (B21)

Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána.
List Jakubův 1, 5 (CSP)