20.10.2021

Hospodin si řekl v srdci: „Již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé.“
1. Mojžíšova 8, 21 (CSP)

Zjevila se Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku.
Titovi 2, 11–12 (CSP)