20.10.2019

Uzavřu se svým lidem věčnou smlouvu, že už jim nepřestanu prokazovat dobro.
Jeremjáš 32, 40

Nezáleží na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává.
Římanům 9, 16 (B21)