01.06.2020

Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste mí svědkové!
Izajáš 44, 8 (B21)

Co vám šeptám do ucha, rozhlašujte veřejně!
Matouš 10, 27 (SNC)