27.06.2019

Od nynějška s vámi budu hovořit o zcela nových věcech a odhalovat vám skryté skutečnosti, o kterých nemáte ani zdání.
Izajáš 48, 6 (SNC)

Bůh nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal.
Efezským 1, 9 (CSP)