gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

Konflikt v Jednotě bratrské

 
 

Tehdejší předseda církve přišel na pastorální konferenci v lednu 1998 s myšlenkou spojit v brzké budoucnosti Českou provincii Jednoty bratrské s Evropskou kontinentální provincií Unitas Fratrum. S tím však nesouhlasila většina kazatelů, protože v Evropské kontinentální provincii převažovaly jiné eklesiologické i teologické důrazy. Když tehdejší předseda české Jednoty bratrské viděl, že ve své vlastní církvi ztrácí pozice, pokusil se za pomoci vykonstruovaných obvinění proti kazateli libereckého sboru zablokovat konání nadcházejícího volebního synodu.

 

Již několik týdnů před synodem dal tehdejší předseda zákaz k duchovní činnosti bratru Ruckému a to bez jakéhokoli konkrétního obvinění. Evald Rucký se odvolal k synodu. Dva členové úzké rady však svévolně zrušili manželskou pastorální konferenci a na místo toho svolali biskupy EKP na pomoc k řešení konfliktu v české Jednotě bratrské. Třetí člen UR s těmito kroky svých kolegů nesouhlasil. Oba členové ÚR dostali petici velké většiny synodálů (31 podpisů), aby zastavili tyto kroky. Oni však na toto nedbali a ve svých mocenských krocích pokračovali.

 

Němečtí biskupové z EKP jednostranně vyslechli několik „ublížených“, kteří v minulosti měli co do činění se staršími libereckého sboru, sepsali tyto jejich stížnosti, rozmnožili je, rozdali všem synodálům a mnohým dalším lidem, aniž by vyslechli druhou stranu.

 

Synod byl ale v květnu 1998 po šestihodinové rozpravě nakonec řádně ustaven (více jak dvoutřetinovou většinou synodálů), někteří členové synodu na protest odešli. Tato minoritní skupina se následně sjednotila. Synod ustanovil komisi k vyšetření vznesených obvinění vůči libereckému kazateli a sboru a zvolil novou Úzkou radu.

 

Minoritní skupina hledala podporu u Evropské kontinentální provincie; vyjádřila se, že synod je neplatný a odmítla přijmout nově zvolenou Úzkou radu za odpovědný orgán církve. Nechala si udělat právní rozbor o pravosti synodu z roku 1998, avšak výsledek byl jednoznačný. Synod 1998 byl legitimní.

 

V březnu 1999 proběhl mimořádný synod, na němž nezávislá vyšetřovací komise předložila výsledky svého vyšetřování ohledně obvinění libereckého kazatele, které vznesl bývalý předseda Jednoty bratrské. Komise označila obvinění jako účelová a vznesená za účelem eskalace již probíhajícího konfliktu.
Závěry Nezáviské vyšetřovací komise 1999 (PDF)

 

K tomuto mimořádnému synodu a k výsledkům mnohaměsíční práce nezávislé vyšetřovací komise se také tehdy vyjádřil Evald Rucký.
Prohlášení ER k situaci v české JB 1999 (PDF)

 

Stanovisko komise nebylo ale pro minoritní skupinu uspokojivé. Její mluvčí přišel s návrhem připojit minoritní část Jednoty bratrské JB k Evropské kontinentální provincii (přičemž žádali značnou část majetku české Jednoty bratrské). Toto ale Synod neschválil.
Závěry březnového mimořádného synodu 1999 - body 1-3 (PDF)

 

Navrhovatelé ale navzdory rozhodnutí synodu i nadále usilovali o připojení k Evropské kontinentální provincii a registrování jako samostatného subjektu v rámci České republiky; zároveň v rozporu s řádem Jednoty bratrské prohlásili, že Úzká rada není jejich vedením a odmítli plnit finanční povinnosti.
Prohlášení nezávislosti minoritní skupiny v Jednotě bratrské v roce 1999 (PDF)

 

Vedení Jednoty bratrské po té propustilo dva duchovní, kteří spoluvytvořili toto prohlášení; třem dalším duchovním v důchodovém věku, hlásící se k minoritní skupině, nabídli pro další rok nové pracovní smlouvy. Tito kazatelé ale neuznali nové vedení a na nové smlouvy nepřistoupili.

 

V červenci 1999 proběhlo na Aljašce jednání Unity Boardu světové Jednoty bratrské (Unitas Fratrum), který neschválil návrh na připojení minoritní skupiny k Evropské kontinentální provincii. Místo toho Unity Board navrhl, aby minoritní skupina získala v rámci české jednoty bratrské svou vlastní autonomii.

 

Bez toho, že by o tomto návrhu bylo v rámci české provincie rozhodnuto, minoritní skupina jednostranně vyhlásila vznik nového autonomního distriktu a deklarovala, že nemíní uznat Úzkou radu jako vedení české provincie a nehodlá respektovat řád české Jednoty bratrské.

 

Řádný synod v říjnu 1999 konstatoval, že se minoritní skupina tímto jednáním sama oddělila od české provincie Jednoty bratrské a rozhodl podle tehdy platných řádů Jednoty bratrské o podmínečném zrušení sborů hlásících se k této skupině.
Zrušení sborů - řádný synod 1999 (PDF)

 

Úzká rada dostala pravomoc toto zrušení sborů do 30. 11. 1999 pozdržet, což učinila. Oficiální zástupci Unitas Fratrum při návštěvě České republiky v listopadu 1999 informovali po jednání o tom, že Úzká rada Jednoty bratrské v České republice je ochotná pokračovat v rozhovorech o ustanovení distriktu, zatímco minoritní skupina dává přednost uskutečnění jiné alternativy – totiž připojení se k Českobratrské církvi evangelické, k čemuž krátce poté došlo (pod názvem Ochranovský seniorát). Rozhodnutí synodu české Jednoty bratrské o zrušení sborů tedy následně nabylo platnosti (k 19.1.2000).

 

Unitas Fratrum i nadále hledala způsob, jak vzniklou situaci řešit, a přinášela různé návrhy. Vzniklý Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické sice tyto návrhy formálně přijímal, ale fakticky proti vůli Unitas Fratrum zahájil soudní spory (majetkoprávní a pracovně právní) s českou Jednotou bratrskou, které poté všechny prohrál.

 

Ochranovský seniorát nadále po několik let neuznával řádně zvolenou Úzkou radu Jenoty bratrské a bránil kultivovanému a majetkoprávnímu řešení celé kauzy. Proti vůli Unitas Fratrum také celý konflikt medializoval ve světě i v české ekumeně. Spor se stal vleklým, soudy pokračovaly řadu let.

 

V roce 2002 ve Spojených státech amerických proběhl světový synod Unitas Fratrum, který ale neměl příliš času na řešení otázky české Jednoty bratrské z důvodu řešení jiných závažných teologických, kulturních i eklesiologických problémů. Celou záležitost postoupil dále Unity Boardu. Vyzval ale Ochranovský seniorát, aby se české provincii Jednoty bratrské omluvil a českou provincii vyzval, aby neprodávala budovy, které Ochranovský seniorát používá.

 

V roce 2003 se konalo v Praze setkání Unity Boardu. Ten vyzval obě skupiny k uznání toho, že jsou součástí Unitas Fratrum, Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické nazval dílem Jednoty v České republice a administrativně ho zařadil pod Unity Board pod přímým dohledem Evropské kontinentální provincie. Unity Board dále požadoval:

 

- okamžité uzavření pojistných smluv budov, které používal Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické a do kterých neměla Úzká rada Jednoty bratrské od synodu 1998 přístup, ač šlo o majetek české provincie;
- okamžité zastavení medializace konfliktu, kterou Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické neustále vyvolával a ve svých výrocích mátl veřejnost;
- soustředění síly k prosazování evangelia
- okamžité zastavení všech soudních procesů, které Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické zahájil.

 

Unity Board také vyzval českou provincii, aby neprodávala svůj majetek, který používá Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické. Ochranovskému seniorátu při Českobratrské církvi evangelické uložil povinnosti udržovat budovy patřící české provincii v dobrém stavu.

 

Avšak v rozporu s doporučeními Unity Boardu Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické neukončil soudní spory, pokračoval v nepřátelských krocích, pomlouval českou provincii, pokračoval v medializaci konfliktu a budovy nepojistil. Budovy tedy nadále chátraly a stav některých začal ohrožovat cizí majetek. Na základě těchto skutečností, ve chvíli kdy byla Úzká rada Jednoty bratrské nucena začít platit škody, které způsobil havarijní stav jedné z těchto budov, se rozhodla nakonec tuto budovu prodat. O několik let později česká provincie nabídla Ochranovskému seniorátu při Českobratrské církvi evangelické zbývající budovy k odkupu za symbolickou cenu (5% jejich odhadnuté hodnoty), k čemuž následně došlo. Tento krok Unity Board kvitoval jako velmi vstřícný a toto rozhodnutí české Jednoty bratrské ocenil.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty