29.05.2022

Šalomoun řekl: „Ani celé nekonečné nebe tě nedokáže obsáhnout, Bože, jak by to mohl dokázat chrám, který jsem vystavěl!“
1. Královská 8, 27 (SNC)

Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
1. list Janův 4, 12 (B21)