15.05.2021

Je správné tiše očekávat vysvobození od Hospodina.
Pláč 3, 26 (SNC)

Přejeme si, aby vaše srdce bylo naplněno Boží láskou a Kristovou trpělivostí.
2. list Tesalonickým 3, 5 (SNC)