gototopgototop
× Tento web nepouziva cookies.
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

Václav Vančura

 
 

vaclav-vancura

Patřil k první generaci české větve Jednoty bratrské. Narodil se 6. ledna 1857 v Čáslavi, kde také vystudoval evangelický učitelský ústav a učinil první zkušenosti v tomto oboru. Během této doby jej výrazně ovlivnil pedagog a pozdější kazatel a spisovatel Jan Karafiát. Bratr Vančura poté působil jako učitel v Horní Čermné, kde blíže poznal Jednotu bratrskou skrze přátelství s Vilémem Hartwigem, který tam v té době měl na starost jeden z bratrských sirotčinců. Také Anna Marková, se kterou se bratr Vančura oženil, měla k JB blízko – dostalo se jí výchovy v německých bratrských ústavech. Václav Vančura byl vynikajícím učitelem, touha sloužit naplno církvi však časem převážila. V roce 1893 se stal členem Jednoty bratrské a nastoupil jako pomocný kazatel do Dubé. O dva roky později přijal povolání založit sbor v Mladé Boleslavi, v místě pro Jednotu historicky velice důležitém. Václav Vančura se osvědčil jako vynikající evangelizační pracovník. Nejen v Boleslavi, ale pomáhal také při založení sborů v Nové Pace, Turnově, Železném Brodě, Plavech a dalších místech, vyučoval na mnoha školách. Byl činný také literárně, působil jako redaktor Bratrských listů, napsal knihu o dějinách obnovené JB, podílel se na vydání bratrského zpěvníku. Od roku 1909 do roku 1926 byl členem Úzké rady Jednoty bratrské, jíž později také předsedal. Přestože v roce 1930 odešel jako třiasedmdesátiletý muž na odpočinek do Poděbrad, zůstal aktivním členem a služebníkem církve i lidí v jejím okolí. Bratr Vančura byl ve svých 89 letech zvolen za prvního biskupa české Jednoty bratrské a v této funkci stál věrně až do svého úmrtí dne 26. května 1952. V bratru Václavu Vančurovi ztratila česká Jednota bratrská laskavého pastýře, neúnavného pracovníka a věrného modlitebníka.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty