Od 21. do 24. května 2023 se v Harrachově konal synod Jednoty bratrské. Tentokrát šlo o synod volební, jelikož Radě Jednoty bratrské vypršelo pětileté funkční období. Zástupci všech sborů v tajném hlasování rozhodli, že složení Rady Jednoty bratrské bude pro příštích pět let následující: Evald Rucký, Petr Krásný, Šimon Dvořák, Věra Přikrylová, Jan Křivka. Rada následně před synodem složila svůj slib a z rukou církve přijala požehnání pro svou službu.


Nově zvolená Rada Jednoty bratrské skládá slib do rukou předsedy synodu Milana Svobody.
Zleva: Jan Křivka, Šimon Dvořák, Petr Krásný, Evald Rucký, Věra Přikrylová