Valné shromáždění Ekumenické rady církví dnes zvolilo své předsednictvo na další dva roky. Předsedou ERC zůstává v druhém funkčním období biskup Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík. Změna nenastala ani na pozici 1. místopředsedkyně, tou zůstává superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková. Na pozici druhého místopředsedy vystřídá biskupa Evangelické církve a. v. Mariana Čopa nově mistopředseda rady Církve bratrské Bronislav Matulík. Náhradníkem předsednictva zůstává synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný. Přejeme (staro)novému předsednictvu mnoho sil, elánu a Božího požehnání.