Je člověk pouze součástí velkého systému, kterému podléhá? Nebo je odpovědný sám za sebe před Bohem a je na jeho odpovědnosti, jak se stavět k systémům, které ho přesahují?

Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k hledání odpovědí na tyto otázky a k účasti na 16. ročníku ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov, která se bude konat v rámci oslav vzniku Československé republiky 28. října 2022 v Národním památníku na Vítkově v Praze 3. Tématem letošního ročníku je modlitba: „Odkud mi přijde pomoc?“ (Žalm 121,1).

Při slavnostní bohoslužbě v přímém přenosu České televize od 13:00 hod. promluví vojenský kaplan Pavel Ruml, farářka a členka Československé obce legionářské Jana Šmardová, předseda Rady Církve bratrské Bc. David Novák, M.Th. a kněz Marek Orko Vácha. Bohoslužbu budou vést představitelé církví a biskup Tomáš Holub. Hudebně slavnostní bohoslužbu doprovodí Kühnův dětský sbor, Vladimír Merta a Brass Five Ústřední hudby Armády ČR s vedoucím nadporučíkem Janem Pohořavým.

Pro rodiny s dětmi bude připraven doprovodný program s divadelním vystoupením, kreativní dílnou a výrobou dřevěných hraček. Bude i možnost prohlédnout si Národní památník na Vítkově. Děti a mládež zveme také k účasti na výtvarné soutěžní přehlídce, do které mohou zaslat své výtvarné práce do 15. října. Nejlepší práce budou odměněny a vystaveny.

Modlitbu za domov pořádá Ekumenická rada církví s podporou Ministerstva kultury a ve spolupráci s dalšími partnery. Vstup na všechny body programu je zdarma. Více informací najdete na www.modlitbazadomov.cz