S velikým zármutkem a zároveň s velikou vděčností za dar věčného života vám oznamujeme,

že 13. ledna 2022 odešel po vážné nemoci do nebeského domova 


Tomáš Brož

správce sboru Jednoty bratrské ve Frýdlantu

Utrpěli jsme nevýslovnou ztrátu. Ale také jsme skrze Toma nevýslovně získali. Nikdy nepřestaneme být vděční za léta, která jsme s ním strávili, a za Boží slib, který byl Tomovou radostí: „Víme přece, že když zemřeme s Kristem, ožijeme s Ním znovu v lepší a konečné podobě." (2. Korintským 5,1 v překladu Slova na cestu)