gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 

AKTUALITY

 

Synod Britské provincie Jednoty bratrské

Jednota bratrská v České republice přijala pozvání zúčastnit se synodu Britské provincie, který se koná od 6. do 9. července. Na této významné události, kde bude mimo jiné voleno nové vedení Jednoty bratrské v Británii, nás zastoupí Jan Křivka, člen Rady JB v ČR. Veze s sebou také pozdrav od synodu České provincie, který se konal o měsíc dříve.

(Vydáno: 4. července 2018)

 
 

Pilawa Górna oslaví 275 let od založení bratrské osady

Obec Pilawa Górna pořádá 15 června od 16.00 do 19.00 hodin oslavu 275 let od založení bratrské osady Gnadenfrei, v níž má Pilawa Górna své kořeny.

Na programu je zahájení výstavy o činnosti Jednoty bratrské v Polsku, předání cen laureátům soutěže „Ve stopách Moravských bratří" nebo konference v místním kulturním centru. Přednášku na téma „Jednota bratrská v České republice žije vizí svých zakladatelů" přinese biskup JB Evald Rucký.

Proběhne také odhalení pamětních desek v městském parku a odhalení informační tabule na náměstí Piastów Śląskie.

Akci pořádají město Piława Górna, Městské kulturní centrum, knihovna a Jednota bratrská v ČR. Záštitu převzal velvyslanec České republiky v Polsku, PhDr Ivan Jestřáb.

(Vydáno: 9. června 2018)

 
 

Jednota bratrská si zvolila vedení na dalších 5 let

Na synodu Jednoty bratrské v Harrachově bylo 4. června zvoleno vedení církve pro další pětileté období. Do Rady Jednoty bratrské byli povoláni bratři Šimon Dvořák, Petr Krásný, Martin Bukovský, Evald Rucký, Jan Křivka a Jan Morávek. Současně byli také ordinováni za diakony bratři Tomáš Marván a Jiří Bárta, kteří se ujmou správcovství sborů v Ivančicích a Turnově. Synod se dále zabýval zprávami jednotlivých odborů církve a byl informován o aktualitách v bratrském školství, sociálních službách, životě sborů nebo ve světové Jednotě bratrské (Unitas Fratrum). Synod České provincie Jednoty bratrské také posílá pozdrav synodu Britské provincie, na který za nás přijal pozvání Jan Křivka.

 

rada-jb-2018

Nově zvolená Rada JB potvrzuje rukoudáním předsedovi synodu Milanovi Svobodovi slib, který právě složila. 

(Vydáno: 7. června 2018)

 
 

ČBK ohledně tzv. Istanbulské úmluvy

Jednota bratrská se spolu s dalšími církvemi připojila svým podpisem k pastýřskému listu České biskupské konference ohledně takzvané Istanbulské úmluvy, kterou se náš stát chystá v blízké budoucnosti ratifikovat.

Odsuzujeme jakékoli násilí vůči komukoli! Konkrétně tuto úmluvu však považujeme jak za nepotřebnou (vzhledem k našemu právnímu řádu i našim podmínkám), tak v jejích důsledcích za nebezpečnou. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Více přímo v listu ČBK:

 

Drazí bratři a sestry,

v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil" (Gn 1,27). Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6). Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

 

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi" (Gn 1,28). Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

 

Více...

 
 

Synod a pastorální konference Jednoty bratrské 2018

V neděli 3. června začíná v Harrachově synod Jednoty bratrské, který probíhá v rámci třídenní pastorální konference pro manželské páry správců sborů a klíčových služebníků. V letošním roce dochází k završení 5letého mandátu dosavadního vedení církve, na synodu bude tedy zvoleno nové vedení pro stejně dlouhé období. Mottem synodu i konference je verš „Ozdobou synů jsou jejich otcové" (Př 17/6), který předznamenává téma mezigeneračních vztahů. Na programu jsou také ordinace nových služebníků.

(Vydáno: 30. 5. 2018)

 
ZačátekPředchozí11121314151617181920DalšíKonec

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty